صنعت و معدن

گروه توليد: مدير کل دفتر صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت از راه اندازي واحد توليدي چادر مشکي حجاب ...
برند سازي تنها راه رقابت با محصولات جهاني (بیشتر…)
گروه توليد: نتايج آمارگيري از مقدار مصرف حامل‌هاي انرژي در معادن در حال بهره برداري کشور در سال 1391 نشان مي‌دهد که ...
‎14 ‎هزار واحد غير فعال در شهرک هاي صنعتي وجود دارند
گروه توليد: مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شرکت شهرک هاي صنعتي ايران گفت: 14 هزار واحد صنعتي کوچک غير فعال در شهرک ...
معاون اول رييس‌جمهوري گفت: عده‌اي بحث حرکت به سمت اقتصاد مبتني بر معادن را به عنوان جايگزين اقتصاد نفتي مطرح کردند، در ...
وزير صنعت،معدن وتجارت در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور اعلام کرد: صدور پروانه بهره برداري معدني به نام همسر مدير ...
حسين راغفر: منافع سودجويان درعدم رونق توليد است (بیشتر…)
صنايع کاني غيرفلزي، غذايي و آشاميدني و لاستيک و پلاستيک محبوب‌ترين صنايع کشور در سه ماهه نخست سال جاري براي سرمايه‌گذاران بودند.‏ ...
سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران را مي‌توان از جنبه‌اي بزرگترين سازمان توسعه‌اي کشور دانست. سازماني که حوزه فعاليت و پروژه‌هايش ...
دستورالعمل صدور جواز تاسيس براي 10رشته صنعت و معدن ابلاغ شد (بیشتر…)
معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: معدن کاري در کشور ما از درد مزمني رنج مي ...
افزايش سهم صنايع کوچک در توليد ناخالص داخلي
معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي ايران، افزايش سهم صنايع کوچک در ‏GDPکشور را از برنامه هاي اين سازمان در ...