بازار

در ادامه توسعه پایدار و تامین نیازهای منسوجات نبافته صنایع کشور، این مجتمع صنعتی اقدام به اجرای طرح توسعه تولید منسوج نبافته ...
بازار کشور در یک سال گذشته با تحریم ها دچار نوسانات و تورم غیرمنتظره‌ای شد که به تبع آن دولت و وزارت ...
سرمقاله: حامد هدائی_روانکاو فروش ایران بیمه ای ها، درک درستی از اجرای استراتژی ندارند اشتباه اکثر شرکت های بیمه چیست؟ مهمترین موردی ...
امیرخسرو فخریان با بیان اینکه تعداد شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به ۱۵۵۵ شعبه رسیده‌است، اظهارداشت: این فروشگاه از ابتدای سال تا ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران انگیزه بیشتر برای کار، در گرو سودمندی شخصی است روی دیگر سکه شیوه سنت گرای انگیزش برای کار ...
سرمقاله: حامد هدائی_روانکاو فروش ایران یک ایده زمانی ایده است که بتواند از مرز خفه شدن رد شود شهر ما جای شگفت ...
سرمقاله: حامد هدائی_روانکاو فروش ایران همیشه شرکت های پیش گام روی برتری های خود سرمایه گذاری نمی کنند مدارک و شواهدی وجود ...
سرمقاله: حامد هدائی_ روانکاو فروش ایران اثرات اضطراب عاملی موثر بر عملکرد شغلی کارکنان روانشناس بزرگ کورت لوین، زمانی اظهار داشت هیچ ...
‎پایان تراژدی تلخ مدیریت چندگانه بازار
ایجاد تمرکز در مدیریت بخش‌‌های مختلف اقتصاد، ضمن ایجاد ثبات و آرامش، شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌‌کند تا هر دستگاه‌هایی پاسخگوی ...
سرمقاله: حامد هدائی_روانکاو فروش ایران تشریح یک بیماری واگیر دار سازمانی مشاور بودن این حُسن را دارد که افراد و سازمانها در ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران الگوریتم ها، اپلیکیشن ها و توسعه سازمانهای تجاری این روزها چالشهای دنیای مجازی آنقدر بی شمار است که ...
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت می‌گوید: دولت به همه نانوایی‌ها آرد یارانه‌ای می‌دهد و ازآنجایی‌که هنوز در تصمیمی برای ...