جهان مدیریت

سازمانها هرگز کامل نیستند. در بهترین حالت سازمانها برای امروز کامل هستند. اما برای یک هفته بعد و قطعا برای یک سال ...
ویژه‌نامه نوروزی (بیشتر…)