جهان فرهنگ

نخستين شماره ماهنامه کودک "قلک" از امروز روي پيشخوان کيوسک‌هاي مطبوعاتي قرار گرفت.امير لعلي، صاحب‌امتياز و مديرمسؤول ماهنامه قلک با بيان اين ...
در حالی که ابهامات پیرامون انتشار کتاب "دوازدهم" پس از انتشار اطلاعیه انتشارات عصر داستان همچنان ادامه دارد، خبرها حاکی از این ...
کتاب "هلن کلر" ازمجموعه"چه کسی بود"، نوشته گیر تامپسون با ترجمه فروغ فرجود توسط انتشارات فاطمی روانه بازار نشر شد.به گزارش خبرنگار ...
درِ صداوسيما روي ممنوع‌الکارها باز شد
رييس مرکز موسيقي و سرود صداوسيما به سوال ايسنا درباره سياست جديد اين رسانه در قبال همکاري با برخي از هنرمندان ممنوع‌الکار ...