جهان انرژی

نگاه نفتی؛ روزبه پارسا زاد: گروه نفت در بازار نفت چه خبر است؟ فعالان بازار جهانی فرآورده‌های سوختی از قبیل گازوئیل و ...