هفت جهان

حامد هدائی_روانکاو فروش ایران نبردی برای جلب توجه مشتریان کفش های ورزشی نایک در سال ۱۹۶۴ معرفی و به بازار عرضه شدند، ...
سید تقی کمالی، پژوهشگر جامعه اطلاعاتی و تحلیلگر روندهای آینده برنده آینده کیست؟ و چه کسانی صاحب فرداهای موفق هستند؟ بازنده آینده ...
بر اساس تعاریف علمی کارآفرینی عبارت است از تولید ارزش با خلاقیت. به این معنی که کارآفرینان شرایط نیمه مطلوب را می‌بینند ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران استراتژی هجوم کاذب و محاصر رقیب برای سهم گیری بیشتر از بازار مورخ نظامی، بی . اچ . ...
حامد هدائی_ روانکاو فروش ایران تاثیر شخصیت مصرف کننده در فرآیند تصمیم گیری تمامی  عوامل فردی و روان شناختی که روند تعامل ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران خواستن، توانستن نیست! در جایی که ما زندگی می کنیم اتفاقهایی رخ می دهد که گاهی عقل از ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران آیا این محصول به درد می خورد!؟ شش مرحله تا شکل گیری روال خرید در مصرف کننده وجود ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران ریخت شناسی سرمایه گذاری شخصی ریخت شناسی سرمایه گذار؛ یعنی بدانی افرادی که وارد بازار سرمایه شده اند، ...
حمید رضا حاجی اشرفی_کارشناس مطالعات ریسک و بیمه چرخه دمینگ و تاثیر آن در کنترل ریسک های کسب و کار دکتر دمینگ ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران مدیریت در اقتصاد دانش محور پلیس لندن خانمی را به دلیل گردرش خلاف در چهارراهی جریمه کرد. خانم ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران علم بهتر است یا ثروت؟ از یک جایی شروع می شود، نوشتن را می گویم. در بین تمام ...
حامد هدائی_اقتصاددان رفتاری و سیاسی نظم نوین سرمایه داری چهل سال پیش بازارهای نوظهور وجود نداشتند. این اصطلاح که حالا همه جا ...