سینما

محمد تقی جلائی- سینمای ایران نمایانگر سالها خاطره سازی و عشق است. گرچه نمی شود آنرا با سینمای با قدمت کشور هایی چون ...
سعید ذاکری: شیخ سعدی در گلستان حکایت عارفی را نقل می‌کند که در غاری خلوت گزیده‌بود و هرچه مریدان خواهش می‌کردند به ...
متن جایگزین
سعید ذاکری saeed.zakeri@ymail.com تقسیم کردن انسان‌ها به دو گروه خودی و بیگانه و مترتب ساختن تبعات عینی و عملی بر این مرزبندی ...
سعید ذاکری saeed.zakeri@ymail.com کشور انگلستان از دیرباز به عنوان مهد نظریات اقتصادیِ مبتنی بر اصالت بازار شناخته می شود. در قرن هفدهم ...