رسانه

انحصار رسانه‌ای، حق پخش و آینده ورزش ایران
امروزه ورزش در بسیاری از کشورها مبدل به یک صنعت با گردش مالی چشمگیر شده‌است. به این ترتیب مدیران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ...
ناکارآمدی‌های اطلاع‌رسانی ایرانی
من تکذیب می‌کنم ، تو تکذیب می‌کنی ، او تکذیب می‌کند! امروزه کلمه تکذیب یکی از کلمات پرتکرار در بیانیه‌های رسمی سازمان‌های ...