خبرهای شرکتها

افتخار فرج اهواز-خبرنگار جهان اقتصاد   مسئولین و روسای واحدهای زیر مجموعه اداره خدمات کارکنان شرکت ملی حفاری ایران در گفتگو با ...
زینت هلیلی اصفهان-خبرنگار جهان اقتصاد   مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن اصفهان با حضور سهامداران ، نمایندگان صاحبان سهام ، اعضای ...
حسین محمودی اصل کارشناس امور اقتصادی و بازار سرمایه h_mahmoudiasl@yahoo.com بزرگترین آفت نظام اقتصادی آزاد انحصاری است که در قالب دولتی یا ...
ایسنا: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد: آفتی که به محصول موز آسیای جنوب شرقی آسیب زده، به خاورمیانه ...