اجتماعی

ماجرای عموهای فیتیله‌ای هرچند موجبات سرباز کردن یک زخم تاریخی را فراهم ساخت، ناراحتی و آزردگی گروه کثیری از هموطنانمان را فراهم ...
رییس دانشکده پیراپزشکی و متخصص تغذیه با بیان اینکه ایمنی غذا از مهمترین عوامل سلامت فردی و اجتماعی است، گفت: توجه به ...
تأملی در هزینه تولید دروغ
امروزه در کلیه جوامع بشری شهروندان در معرض تهاجم سیل‌آسای دروغ از زمین و آسمان هستند؛ از تبلیغات دروغین تولیدکنندگان سودجو گرفته ...
واقعه غدیر ؛ برگی فراموش‌ناشدنی از کتاب تاریخ اسلام
مورخانی که به ثبت وقایع دوران صدر اسلام پرداخته‌اند، درباب واقعه غدیر در سال آخر عمر شریف رسول گرامی اسلام مطالب متفاوتی ...
سیاست‌زدگی محصول شفافیت‌گریزی است
حضور گسترده گروهی از شهروندان در نظرخواهی یک برنامه تلویریونی محبوب، که چندروز پیش اتفاق افتاد، به موضوعی قابل‌تأمل برای بسیاری از ...