بازار مالی

مرتضی ابراهیمی امیرهامونی: با محدود کردن دامنه نوسان به مقیاس‌های جهانی در داینامیک شدن دامنه نوسان نزدیک خواهیم شد. در این شرایط ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران تلاش برای کمک به صنعت بیمه با بومی‌سازی الگوهای کشورهای توسعه‌یافته این روزها شرکت های ارزیابی خسارت بیمه ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران استراتژی جدید برای ورود به بازارهای انبوه در صنعت بیمه موفقیت نهایی یک استراتژی پیش گام به ماهیت ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران رسانه ها، مدیران خوش خیال، حماقت بزرگ بزرگ اقتصادی اقتصاددانانی به نام «اولریک مالمندیر» و «جفری تیت»، مدیران ...
  حامد هدائی_روانکاو فروش ایران استراتژی سهم گیری شرکت های کوچک از بازارهای بزرگ وقتی که رقبای با سابقه و قدیمی، تمام ...
مرتضی ابراهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با تشریح اهداف ورود سامانه سجام به اپلیکیشن آپ از ...
مرتضی ابراهیمی دوشنبه هفته جاری یک صندوق جدید سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در فرابورس ایران پذیره‌نویسی می‌شود. با احتساب این صندوق ارزش ...
 حامد هدائی_روانکاو فروش ایران خاتمه دعوای بیمه گر و بیمه گذار با داوری شرکت های ارزیابی بیمه ممکن است در فرآیند های ...
ارز دولتی، نیمایی می‌شود؟
فرهنگ حسینی: «برخی صنایع به دلیل کندی تخصیص ارز دولتی با کاهش تولید مواجهند؛ به نظر می‌رسد، برخی شرکت‌های تولیدی بتوانند در ...
    حامد هدائی_ روانکاو فروش ایران اگر اجبار را بردارند، هیج کس بیمه نامه نمی خرد آیا فرهنگ سازی از طریق ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران تیغ توسعه نیافتگی روی گردن صنعت بیمه برای سالیان متمادی، رهبران  و مدیران شرکت های بیمه  تلاش می ...
شناسایی ارزش ویژه منفی شرکت ها توسط حساب جاری سهام داران
مرتضی ابراهیمی سعید گل محمدی گفت: حساب جاری شرکاء به‌گونه‌ای تبدیل به یک حساب اصلی و کلیدی شده گویی که در نبود ...