بازار سرمایه

مرتضی ابراهیمی news.morteza@gmail.com تجربه نشان داده ‌است که تسلط بازار بدهی بر تامین مالی اقتصاد را شکننده می‌کند و موجب ایجاد بحران ...
مرتضی ابراهیمی news.morteza@gmail.com درحالی که پس از توافق هسته ای ایران و غرب، رشد بازار سرمایه به یکی از مهمترین انتظارات عمومی ...
۱- مقدمه شرکت های این گروه از قدیمی ترین شرکت های فعال در ایران هستند. که با توجه به افزایش فعالیت های ...
مرتضی ابراهیمی news.morteza@gmail.com برخی اخبار و شنیده ها حکایت از احتمال اتخاذ برخی تصمیماتی دارد که می تواند بر روی برخی صنایع ...
مرتضی ابراهیمی news.morteza@gmail.com به احتمال قوی از این به بعد شرکت های خودروسازی با مشکل فروش خودرو مواجه خواهند بود زیرا خودروسازان ...
کشورهای توسعه یافته با رویکرد تقویت بخش صادراتی و ارتقای استاندارد کالاهای ملی؛ افزایش تولید ناخالص ملی ، رشد اقتصادی مطلوب و ...
۱- مقدمه شرکت های گروه ماشین آلات و تجهیزات از قدیمی ترین شرکت های ایران هستند و اکثرا در دهه ۳۰ و ...
شغل دوم درآمد اول‌، بازار بزرگی که تحت عناوین فریب دهنده وارد ایران شد و بدون اطلاع‌رسانی همگانی فقط سود اولیه را ...
[col class="jahan-author-left" tag="div" large="4" medium="8" small="12" xsmall="12"] حسین خزلی (خرازی) عضوهیات مدیره شرکت بورس کالای ایران مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی ...
حسین خزلی (خرازی) عضوهیات مدیره شرکت بورس کالای ایران مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی (سهامی خاص) khezlikharazi@gmail.com مقدمه: چند ماهی است در ...
حسین محمودی اصل کارشناس امور اقتصادی و بازار سرمایه h_mahmoudiasl@yahoo.com بزرگترین آفت نظام اقتصادی آزاد انحصاری است که در قالب دولتی یا ...
حمایت از بورس ؛ چرا و چگونه؟
طی چندین سال گذشته هربار که بورس گرفتار بحران و سقوط محسوس شده‌است، برخی کارشناسان و تحلیلگران مسأله ضرورت حمایت از بورس ...