امور زیربنایی

آغاز ثبت‌نام از مشترکان خانگی برای نیروگاه‌های خورشیدی در بام منازل (بیشتر…)
مهلت یک هفته ای به گود حقانی برای ایمن سازی
یک هفته به مدیران پروژه گود حقانی فرصت داده شده تا پایش دیواره های گود را با دستگاه های جدید بسنجند و ...
وزیر نیرو هشدار داد: نشست زمین ساختمان‌های تهران را تهدید می‌کند
گروه امورزیربنایی: وزیر نیرو گفت: با چالش نشست زمین در دشت تهران مواجه شده ایم که اگر این چالش کنترل نشود خطرات ...
مترجم: ساغر کوهستانی: شاید بسیاری مردم موافق باشند که باید استفاده از انرژی‏های فسیلی پایان یابد. این انرژی‏ها همواره دلیل آلودگی، جنگ‏ها و ...
وعده خروج از خشکسالی
سرانجام پیش بینی ها امیدوارانه شد (بیشتر…)
عوارض ۸ آزادراه گران شد
در پی افزایش نرخ عوارض ۶ آزادراه بخش خصوصی، نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی تهران-قم و کرج - قزوین هم گران و دو ...
طرح حمایت از صنعت برق راهبرد مشخصی ندارد ‏
گروه امورزیربنایی: شکی نیست که صنعت برق یکی از صنایع زیربنایی کشور به‌شمار می‌رود و به‌دلیل نقشی که برق در زندگی روزمره ...
هوای پایتخت پاک‌تر از سال گذشته است
بر اساس گزارشات اولیه بنزین وارداتی یورو ۴ است (بیشتر…)
گروه امورزیربنایی: معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با توجه به وضعیت آب های زیرزمینی از تهیه طرح تعادل بخشی ...
سهم ۱٫۵ درصدی ایران از کشته شدگان سوانح رانندگی جهان
گروه امورزیربنایی: دبیر جمعیت طرفداران ایمنی راه ها گفت: متاسفانه ۱٫۵ درصد کشته شدگان ناشی از سوانح رانندگی در جهان به ایران ...
اولتیماتوم به شهرداری برای توقف گود حقانی (بیشتر…)
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب کشور هشدار داد
خطر رسیدن نشست های زمین به مناطق مسکونی (بیشتر…)