نفت و نیرو

  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۸۶شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۱۵۱٫۱۵۶۹هزارتن کالا به ...
  گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۱٫۲۱درصدی۶۹ سنت افزایش  به قیمت ۵۷٫۶۵دلار رسید همچنین قیمت ...
وزیر نیرو تاکید کرد: گروه امورزیربنایی-وزیر نیرو با تاکید بر ضرورت همکاری نزدیک دولت و بخش‌خصوصی در شرایط تحریم، گفت: باید به ...
  سهام۸ شرکت گروه فراورده های نفتی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۳٫۰۳۶سهم ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده۱۰  شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۱۵٫۴هزارتن کالا ...
  گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش۷۷ صدم درصدی و ۴۳سنت افزایش به قیمت ۵۶٫۴۱دلار رسید. ...
  سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۶۶٫۸۹۰سهم این شرکت ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده۱۸۷  شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۳۶۵هزارتن کالا ...
قیمت نفت برنت افزایش یافت
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش۹۳ صدم درصدی و ۵۲سنت افزایش به قیمت ۵۶٫۵۰دلار رسید. همچنین ...
  سهام۸ شرکت گروه فراورده های نفتی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۲۲٫۴۸۳سهم ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش۲٫۱۷درصدی و ۱٫۱۹ دلار افزایش به قیمت ۵۵٫۹۸دلار رسید. همچنین قیمت ...
  سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۵۴٫۰۷۸سهم این شرکت ...