نفت و نیرو

  سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۷٫۳۰۴سهم این شرکت ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۸۴شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۱۱۰٫۳۰۸هزارتن کالا به فروش ...
  گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۶۸ صدم درصدی و ۳۸ سنت افزایش به قیمت ...
  سهام۸ شرکت گروه فراورده های نفتی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد ۱۵٫۴۱۴سهم ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۸۶شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۴۴٫۰۵۶هزارتن کالا به ...
  گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۱٫۰۴درصدی و ۵۹ سنت کاهش به قیمت ۵۶٫۰۷دلار رسید ...
  سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۲۰٫۲۹۸سهم این شرکت ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۶۷شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۲۱۰٫۶۶۴۶۵هزارتن کالا به ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۱٫۰۴درصدی و ۵۹ سنت کاهش به قیمت ۵۶٫۰۷دلار رسید همچنین ...
  در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۳٫۰۵درصدی۱٫۷۳ دلاربه قیمت ۵۴٫۹۳دلار رسید همچنین قیمت سبد نفتی اوپک در ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۷۷شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۱۸۹٫۸۶۶۱هزارتن کالا به ...
رضا مهدی زاده طاهری- مدرس دانشگاه (بیشتر…)