نفت و نیرو

گروه امورزیربنایی-معاون اول رئیس جمهور گفت: برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب کشور نیازمند پیش‌بینی‌های دقیق و جامع سازمان هواشناسی است و لازم ...
در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۱۶۹شرکت در هفته گذشته  مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۱۶۶٫۴۷۹۷هزارتن ...
  سهام ۲۸شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد داد و ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۳۸٫۴۷۱ سهم ...
در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۶۶شرکت در هفته گذشته  مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۲۶۳٫۱۸۶۴هزارتن ...
در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۶۱صدم درصدی ،۴۴سنت کاهش داشت و به قیمت ۷۲ دلار و ۶۵سنت ...
نمای عمومی معاملات گروه فرآورده های نفتی
  سهام۸ شرکت گروه فراورده های نفتی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد ۵۴٫۸۰۳سهم ...
در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۵۷شرکت در هفته گذشته  مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۳۳۰٫۸۰۳۱هزارتن ...
در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۵۶صدم درصدی ،۴۱سنت کاهش داشت و به قیمت ۷۲ دلار و ۲۱سنت ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۵۸شرکت در هفته گذشته  مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۳۱۷٫۹۵۶۱۱۱هزارتن ...
  در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۲۳ صدم درصدی ،۱۷سنت افزایش داشت و به قیمت ۷۲ دلار ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۷۱شرکت در هفته گذشته  مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از ...
در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۵۱ صدم درصدی ،۳۶سنت کاهش داشت و به قیمت ۷۰ دلار و ...