نفت و نیرو

  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۶۷شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۲۱۰٫۶۶۴۶۵هزارتن کالا به ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۱٫۰۴درصدی و ۵۹ سنت کاهش به قیمت ۵۶٫۰۷دلار رسید همچنین ...
  در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۳٫۰۵درصدی۱٫۷۳ دلاربه قیمت ۵۴٫۹۳دلار رسید همچنین قیمت سبد نفتی اوپک در ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۷۷شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۱۸۹٫۸۶۶۱هزارتن کالا به ...
رضا مهدی زاده طاهری- مدرس دانشگاه (بیشتر…)
نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۳۹ صدم درصدی۱۷سنت افزایش به قیمت ۵۶٫۷۶دلار رسید همچنین قیمت سبد ...
  سهام ۲۷شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۸۷٫۶۷۸سهم این شرکت ...
  سهام۸ شرکت گروه فراورده های نفتی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد ۱۶٫۵۱۰سهم ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۷۴شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۳۷۹٫۶۰۹۹هزارتن کالا به ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۱٫۱۸درصدی۶۶ سنت کاهش به قیمت ۵۶٫۴۶دلار رسید همچنین قیمت سبد ...
شافعی در همایش چهارمین بزرگداشت روز ملی آب مطرح کرد: مهم‌ترین چالش کشور نحوه توزیع منابع است، نه محدودیت آن گروه امورزیربنایی-رئیس ...
سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۲۵٫۷۲۳سهم این شرکت ها ...