نفت و نیرو

  در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت باافزایش۷۰صدم درصدی۴۳سنت افزایش  به قیمت ۶۱٫۵۹دلار رسید. همچنین قیمت سبد نفتی اوپک در ...
  سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۵۵٫۶۳۳سهم این شرکت ...
  در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت باافزایش ۲۸صدم درصدی۱۷سنت افزایش  به قیمت ۶۱٫۲۶دلار رسید. همچنین قیمت سبد نفتی اوپک ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۷۵شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۱۶هزارتن کالا ...
  در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت باافزایش۴۹صدم درصدی۳۰سنت افزایش  به قیمت ۶۱٫۸۰دلار رسید. همچنین قیمت سبد نفتی اوپک در ...
  سهام ۲۵شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۵۱٫۰۹۸سهم این شرکت ...
حامدهدائی -روانکاو فروش ایران (بیشتر…)
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۴۳شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۲۵٫۹۰۳هزارتن کالا ...
  در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت باافزایش۳۷ صدم درصدی۲۳سنت افزایش  به قیمت ۶۲٫۹۳دلار رسید. همچنین قیمت سبد نفتی اوپک ...
  سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۸۰٫۸۹۴سهم این شرکت ...
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر تاکید کرد: گروه امورزیربنایی-معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر با اشاره به تکلیف صنعت ...
  سهام ۲۵شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۸۱٫۴۸۷سهم این شرکت ...