نفت و نیرو

صنعت نفت از شرايط تحريم فاصله گرفت (بیشتر…)
يکي از شاکيان وزير اسبق نفت در پرونده بنزين هاي آلوده، از دستور بازپرس شعبه 15 دادسراي کارکنان دولت مبني بر احضار ...
مهدي زاهدي: مسئولان پژوهشگاه صنعت نفت از توليد بنزين با استفاده از ضايعات نفتي در پتروشيمي خارک خبر دادند.‏ (بیشتر…)
گروه امورزيربنايي: عضوسازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران تاکيد کرد: باتوجه به گذشت حدود پنج سال اززمان اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها ...
معاون وزير نفت با اشاره به راه اندازي بزرگترين پروژه ذخيره سازي گاز ايران و منطقه خاورميانه از مشارکت يک شرکت اروپايي ...
وزير نفت در تشريح عملکرد يک ساله وزارتخانه‌اش با دفاع از خود بيان کرد: در خصوص پرونده بابک زنجاني گفته بودم که ...
بخشي از تحريم‌هاي اقتصادي از جمله صنعت پتروشيمي براساس اقدام مشترک ايران و گروه 1+5 لغو شد‎.‎ (بیشتر…)
ايران فقط تا 1453 نفت دارد!‏
وابستگي ديرينه اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي در حالي همچنان ادامه دارد که دولت نتوانسته منابع مورد نياز براي بودجه را از ...
وزير نفت با بيان اينکه براساس توافق ژنو هيچ گونه محدوديتي در بازگشت نفتکش‌هاي خارجي به پايانه‌هاي نفتي ايران وجود ندارد، با ...
در پي مذاکرات انجام شده با شرکت‌هاي صاحب برند و معتبر نفت و گاز جهان و به ويژه شرکت هاي نفتي اروپايي، ...
وزير اسبق فرق بشکه و تن را نمي‌دانست‎!‎ (بیشتر…)
وزير نفت با ابراز رضايت از قيمت‌هاي فعلي نفت در بازار جهاني از آمادگي شرکت انگليسي شل براي پرداخت بدهي نفتي ايران ...