نفت و نیرو

ارتباط برداشت بی رویه سفره‌های زیرزمینی با فرهنگ غرب
مشاور عالی مرکز بین‌المللی قنات گفت: با ورود فرهنگ غرب و آموزش استفاده از پمپ، ایرانیان میزان برداشت آب از سفره‌ها را ...
گروه امورزیربنایی: مشاورعالی مرکز بین المللی قنات گفت: آمارها نشان می دهد با افزایش تعداد چاه های عمیق و نیمه عمیق از ...
نظام چند نرخي دراقتصادمطرود است
چند نکته درمورد يک تصميم (بیشتر…)
چالش جدید واحدهای بدون آب وبرق
افزایش ۵برابری مبلغ درخواستی وزارت نیرو برای نصب انشعاب مسکن مهر (بیشتر…)
گروه امورزیربنایی:وزیر نیرو گفت: بیش از 55 درصد آبی که در کشور مصرف می‌شود از حوزه زیرزمینی برداشت می‌شود و 45 درصد ...
با قانون شکنان در بخش آب باید برخورد قاطع شود
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان آنکه آب اکسیر حیات انسانهای امروز و نسلهای آینده است، گفت: هر فردی قانونی را در ...
ارتباط قیمت بنزین با خلوتی خیابان ها
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به این که قیمت بنزین می توانست به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک‌تر شود، ...
آبی وجود ندارد که کرخه برق تولید کند!
وزیر نیرو گفت: طرح غدیر هزینه‌های هنگفتی برای ما داشت اما بسیاری از شهرها و روستاهای استان از آن بهره مند شدند. ...
مقابله با نفت شیل اصلی ترین استراتژی نشست خرداد ماه اوپک
هنگامی که اعضای اوپک در نشست چند روز آینده خود مشغول رایزنی با یکدیگر خواهند بود تا استراتژی حفظ سقف تولید کنونی ...
دفاع تمام قد وزیر نیرو از سد نمکی در قلب کارون (بیشتر…)
دادخواست 29 میلیاردی علیه وزیرنفت احمدی‌نژاد
دادستان دیوان محاسبات از صدور دادخواستی به ارزش 29 میلیارد تومان علیه وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد خبر داد. (بیشتر…)
مبادا شیشه امید بشکند به سنگ بی‌تدبیری
علی شفائی -ali.shafaee.11@gmail.com (بیشتر…)