نفت و نیرو

گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش۴۲ صدم درصدی۲۳سنت افزایش به قیمت ۵۴٫۰۲دلار رسید. همچنین قیمت سبد ...
وزیر نیرو: میزان بارش در خوزستان پنج برابر سال گذشته است گروه امورزیربنایی-وزیر نیرو با اشاره به این که سال آبی خوبی ...
سهام ۲۵شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد ۸۴٫۹۸۱سهم این شرکت ها ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۸۲شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۲۰۰هزارتن کالا ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۹۰ صدم درصدی۵۵سنت افزایش به قیمت ۶۱٫۷۵دلار رسید. همچنین قیمت ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۷۷ صدم درصدی۴۶ سنت افزایش به قیمت ۶۰٫۲۷دلار رسید. همچنین ...
  سهام۸ شرکت گروه فراورده های نفتی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۲۸٫۰۸۰سهم ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۸۳شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۱۷۵هزارتن کالا ...
  سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۸۲٫۲۵۹سهم این شرکت ...
  در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۱٫۴۳ درصدی۸۸ سنت کاهش به قیمت ۶۰٫۷۱دلار رسید. همچنین قیمت سبد ...
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران هشدار داد: فرونشست در ۵منطقه تهران تایید شد گروه امورزیربنایی-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران گفت: در ...
در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۸۰شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۱۶۰هزارتن کالا به ...