نفت و نیرو

قیمت نفت برنت افزایش یافت
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش۹۳ صدم درصدی و ۵۲سنت افزایش به قیمت ۵۶٫۵۰دلار رسید. همچنین ...
نمای عمومی معاملات گروه فرآورده های نفتی
  سهام۸ شرکت گروه فراورده های نفتی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۲۲٫۴۸۳سهم ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش۲٫۱۷درصدی و ۱٫۱۹ دلار افزایش به قیمت ۵۵٫۹۸دلار رسید. همچنین قیمت ...
  سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۵۴٫۰۷۸سهم این شرکت ...
در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش۲٫۱۷درصدی و ۱٫۱۹ دلار افزایش به قیمت ۵۵٫۹۸دلار رسید. همچنین قیمت سبد نفتی ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده۱۷۷  شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۱۸۷هزارتن کالا ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۷۴ صدم درصدی و ۴۰سنت افزایش به قیمت ۵۴٫۸۱دلار رسید. ...
  سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۲۴٫۲۶۰سهم این شرکت ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده۱۷۴  شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۳۰۰هزارتن کالا ...
  نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۱٫۰۹ درصدی و ۵۸  سنت افزایش به قیمت ۶۳٫۲۳دلار رسید. ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده۱۸۵شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۳۰۹هزارتن کالا به ...
نمایندگان مجلس با انتقاد ازعملکرد ضعیف وزارت نیرو در تولید انرژی های نو سمیه قشقائی-تغییر یا کاهش ساعت اداری سازمانها و ادارات ...