نفت و نیرو

  در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۳۸ صدم درصدی و  ۲۱سنت کاهش به قیمت ۵۴٫۵۳دلار رسید. همچنین ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده۱۸۳شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۳۰۲هزارتن کالا به ...
معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو هشدار داد گروه امورزیربنایی-معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به اینکه مدیریت ...
  سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۷۱٫۵۵۴سهم این شرکت ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده۱۸۱شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۲۹۶هزارتن کالا به ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۱٫۲۱ درصدی و  ۶۷سنت کاهش به قیمت ۵۴٫۵۹دلار رسید. همچنین ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده۱۷۲شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۳۰۵هزارتن کالا به ...
وزیر نیرو تاکید کرد: گروه امورزیربنایی-وزیر نیرو اظهار داشت: کشور سوریه سالانه ۸۰۰ مگاوات به افزایش ظرفیت نصب شده نیاز دارد که ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده۱۷۷شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۲۰۷هزارتن کالا به ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش۲٫۷۳درصدی۱٫۴۷ دلارافزایش به قیمت ۵۵٫۲۶دلار رسید. همچنین قیمت سبد نفتی اوپک ...
مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات بارورسازی ابرها مطرح کرد: گروه امورزیربنایی-مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات بارورسازی ابرها گفت: بودجه‌ای که ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۷۹شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۳۰۷هزارتن کالا ...