نفت و نیرو

در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش۲٫۱۷درصدی و ۱٫۱۹ دلار افزایش به قیمت ۵۵٫۹۸دلار رسید. همچنین قیمت سبد نفتی ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده۱۷۷  شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۱۸۷هزارتن کالا ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۷۴ صدم درصدی و ۴۰سنت افزایش به قیمت ۵۴٫۸۱دلار رسید. ...
  سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۲۴٫۲۶۰سهم این شرکت ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده۱۷۴  شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۳۰۰هزارتن کالا ...
  نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۱٫۰۹ درصدی و ۵۸  سنت افزایش به قیمت ۶۳٫۲۳دلار رسید. ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده۱۸۵شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۳۰۹هزارتن کالا به ...
نمایندگان مجلس با انتقاد ازعملکرد ضعیف وزارت نیرو در تولید انرژی های نو سمیه قشقائی-تغییر یا کاهش ساعت اداری سازمانها و ادارات ...
گروه نفت   سهام ۲۷شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۵۸٫۴۱۴سهم ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده۱۷۷شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت . در این روز بیش از۲۸۶هزارتن کالا به ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۱۵ صدم درصدی و  ۸سنت کاهش به قیمت ۵۳٫۵۸دلار رسید. ...
  سهام۸ شرکت گروه فراورده های نفتی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۶٫۲۰۰سهم ...