نفت و نیرو

  سهام ۲۷شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۸۷٫۶۷۸سهم این شرکت ...
  سهام۸ شرکت گروه فراورده های نفتی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد ۱۶٫۵۱۰سهم ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۷۴شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۳۷۹٫۶۰۹۹هزارتن کالا به ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۱٫۱۸درصدی۶۶ سنت کاهش به قیمت ۵۶٫۴۶دلار رسید همچنین قیمت سبد ...
شافعی در همایش چهارمین بزرگداشت روز ملی آب مطرح کرد: مهم‌ترین چالش کشور نحوه توزیع منابع است، نه محدودیت آن گروه امورزیربنایی-رئیس ...
سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۲۵٫۷۲۳سهم این شرکت ها ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۶۰شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۳۵۹٫۶۰۳هزارتن کالا به ...
  در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۲٫۴۸درصدی۱٫۴۲ دلار به قیمت ۵۵٫۸۰دلار رسید همچنین قیمت سبد نفتی اوپک ...
  سهام۸ شرکت گروه فراورده های نفتی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد ۱۱٫۳۱۸سهم ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۶۶شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۳۵۵٫۵۲۹۴هزارتن کالا به ...
قیمت نفت ایران افزایش یافت
  در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۲٫۴۸درصدی۱٫۴۲ دلار به قیمت ۵۵٫۸۰دلار رسید همچنین قیمت سبد نفتی اوپک ...
نمای عمومی مبادلات فرآورده های نفتی و پتروشیمی
در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۶۷شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۳۵۰٫۳۹۶۹هزارتن کالا به فروش ...