عمران

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: گروه امورزیربنایی_وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر در جهان امروز بخواهیم منافع ملی ایجاد کنیم باید ...
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری اذعان کرد: گروه امورزیربنایی_دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری تأکید کرد: کمیته مشترکی با عنوان راهبری برنامه تسهیل ...
آخوندی سازمان نظام مهندسی را از ورود به عملیات پولی منع کرد گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی گفت: سازمان نظام مهندسی در ...
قیمت مسکن در بلندمدت خود را با ارز هماهنگ می‌کند با کاهش قیمت ارز این سوال پیش آمده که آینده قیمت مسکن ...
با اظهارنظرصریح دبیر شورای ‌عالی شهرسازی گروه امورزیربنایی_دبیر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: به استناد دیدگاه کارشناسی و بررسی ظرفیت‌های ...
حسابرسی ۷۰۰ میلیارد تومان گردش مالی نظام مهندسی لازم است عضو هیات رییسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی تهران گفت: برای ...
برخی با مدرک جعلی سرپرست وزارت راه شدند رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه از اقدامات آقای آخوندی در راستای مبارزه ...
در کش و قوس استیضاح وزیر صورت گرفت گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی به «محمدرضا جواهری تفتی» ماموریت داد تا زمان انتخاب ...
در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن هشدار داده شد: نگرانی و عصبانیت سیاستگذاران و مردم برآیند بی‌ثباتی نرخ ها گروه امورزیربناییوزیر راه ...
بانک مرکزی افزایش ۷۴ درصدی را ثبت کرد گروه امورزیربنایی-بانک مرکزی شمار معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریور امسال را ...
در شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل‌ونقل صورت گرفت: گروه امورزیربنایی-کلیات طرح تشکیل کمیته ملی پل‌های بزرگ کشور در شورایعالی فنی امور زیربنایی ...
حاشیه‌های پیش از انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به رئیس دفتر رئیس جمهور نوشت: ...