عمران

۱۶.۵ درصد جمعیت ایران ساکن یک درصد اراضی هستند مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: ۱۶.۵ درصد جمعیت ایران، در یک درصد اراضی ...
سامانه ملی املاک و اسکان به امسال نمی‌رسد معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان از ...
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بازآفرینی شهری صرفا به ساختمان‌سازی محدود نیست گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ارزش ...
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: گروه امورزیربنایی-مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از افزایش سرمایه شرکت بازآفرینی شهری به ۱۰۰۰ میلیارد ...
برگزاری نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری نخستین نمایشگاه بین‌المللی مسکن، شهرسازی و باز آفرینی شهری از ۲۷ تا ۲۹ آبان ...
عضو کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد کرد:  عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با توجه به افزایش چند برابری قیمت مسکن در کل کشور، ...
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران هشدار داد: گروه امورزیربنایی-یک مقام مسئول گفت: در حالی که متوسط تراکم جمعیت در ...
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی افشاگری کرد: جدال ادامه دار سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی ...
اجاره‌های دوساله گرانی زودتر منجر به از موعد می‌شود مدیر علمی طرح جامع مسکن با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ...
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح کرد: گروه امورزیربنایی-مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور راهکار حقوقی اطمینان دهی به توسعه گران برای مشارکت ...
رییس نظام مهندسی استان تهران افشا کرد: حقوق کمتر از ۵ میلیون زمینه ساز فساد است گروه امورزیربنایی-رییس سازمان نظام مهندسی استان ...
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری مطرح کرد: گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۱ در ۳۳ هزار هکتار ...