عمران

وزیر مسکن و شهرسازی گفت:جمعیت شهری کشور در ۳۰ سال گذشته سه برابر و تعداد خودروها در این مدت ۱۲برابر شده است. ...
مشاور استاندار خوزستان در امور مدیریت آب و صیانت از رودخانه​ها گفت: ساخت سد گتوند از ابتدا اشتباه بود زیرا عملیات ارزیابی ...
گروه امورزیربنایی: وزیر راه و شهرسازی با تأکید برلزوم ورود بحث تضمین کیفیت در اجرای پروژه های عمرانی، گفت: هیچ گرایش مثبت ...
غفلت از کیفیت زندگی در طرح مسکن مهر
مسکن مهر علیرغم هزینه صدها هزار میلیارد تومانی از وضعیت ۱۸ میلیون نفرشهرنشین که در واقع بیش از یک سوم جمعیت شهری ...
تراکم‌فروشی در تهران برخلاف سیاست های توسعه ای
در جلسه شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی و عمران شهری و روستایی عنوان شد (بیشتر…)
پیشنهاد ساخت سوخوی روسی در ایران
چند هفته پس از آغاز گمانه‌زنی های مختلف درباره احتمال خرید هواپیماهای مسافرتی روس از سوی ایران، این بار مسولان شرکت هواپیمایی ...