عمران

رکود تورمی دوباره گریبان مسکن را گرفت    گروه امورزیربنایی-به دنبال افزایش و نوسانات نرخ ارز که از اواخر سال ۹۶ و ...
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مکانیزم پرداخت تسهیلات مسکن باید به گونه ای باشد که این وام ها به افراد کم ...
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که در دوره آخوندی وزارت راه و شهرسازی خلأ تولید مسکن داشت و ...
علی ساکت، عضو هیات علمی پژوهشکده سوانح طبیعی ایران-پس از گذشت یک سال و ۱۳ روز از رخداد زمین لرزه ویرانگر کرمانشاه ...
رییس مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد: گروه امورزیربنایی-رییس مرکز مطالعات کاربردی و ارتباطات شرکت بازآفرینی شهری ...
بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گروه امورزیربنایی-وزارت راه و شهرسازی تحولات بازار مسکن را در حالی منتشر کرد که ...
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی مطالعاتی را درباره افزایش سقف تسهیلات مسکن آغاز کرده است،گفت: طبق گزارش ...
رئیس کمیسیون عمران مجلس هشدار داد: رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید بیش ۶۰ درصد معاملات بازار مسکن سوداگرانه است که باید با ...
معاون پارلمانی وزیر نیرو گفت: در سطح کشور ۱۴۰ هزار کیلومتر رودخانه بزرگ، متوسط و کوچک وجود دارد که تعیین بستر و ...
تسهیلات به سمت تولید هدایت شود گروه امورزیربنایی-در ‌ماه گذشته تعداد معاملات بازار مسکن تهران به ۹۳۵۷ فقره رسیده که نسبت به ...
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات مسکن با تاکید بر لزوم پایش هشدار داد: گروه امورزیربنایی-رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و ...
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد: گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: از آنجایی که سکونتگاه‌های غیررسمی اغلب فاقد ...