عمران

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح بازآفرینی شهری با نوسازی ۴۸۶ محله واقع در بافت های فرسوده کشور از ...
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: تسهیلات مسکن باید برای یک زوج حداقل ۳۰۰ میلیون تومان باشد، زیرا تعیین این میزان وام می ...
آخوندی تاکید کرد: گروه امورزیربنایی-تفاهمنامه برنامه تولید و اشتغال در حوزه بازآفرینی شهری پایدار با حضور معاون اقتصادی رئیس جموری، رئیس سازمان ...
بر حضور و مشارکت نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیرنده تاکید شد گروه امورزیربنایی-نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و باز آفرینی شهری که ...
یک عضو کمیسیون عمران مجلس اذعان کرد: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش میزان وام مسکن قطعا راه حل اساسی تأمین خانه ...
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش تنها ۱۰ درصد به صورت سالانه برای قیمت اجاره به هیچ وجه با اقتصاد کنونی کشور ...
رییس انجمن سازندگان مسکن وساختمان هشدار داد: رییس انجمن سازندگان مسکن وساختمان با تاکید براینکه تنها راه افزایش ایمنی و کیفیت ساختمانها ...
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید زمین هایی را به بخش خصوصی با قیمت پایین تر و مناسب بفروشد، به شرط ...
رئیس کمیته نظام فنی و مهندسی ساختمان مجلس مطرح کرد: رئیس کمیته نظام فنی و مهندسی ساختمان مجلس از افزایش ۲ برابری ...
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشرفت پروژه حرم تا حرم چشم‌گیر است، گفت: ...
با حضور اعضای ستاد ملی بازآفرینی صورت گرفت: گروه امورزیربنایی-مصوبات پنجاهمین جلسه از ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با محوریت ارائه گزارش ...
گروه امورزیربنایی- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بخش مسکن از قوانین اصلی اقتصاد تبعیت کرده و متکی به ...