حمل و نقل

امسال ۳۰۰ کیلومتر راه و بزرگراه زیربارترافیک قرار گرفت معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل گفت: امسال تاکنون حدود ۳۰۰ ...
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتقاد کرد: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزارت راه و ...
انتقاد از اختصاص میلیارد‌ها دلار یارانه برای سوخت گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی در شورایعالی هماهنگی ترابری از دستور اخیر رئیس جمهوری ...
آخوندی اعلام کرد: وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تهران دیگر توان پاسخگویی به افزایش ظرفیت بیش از این را ندارد ...
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: گروه امورزیربنایی-معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و ...
درخواست ایران از سازمان جهانی دریانوردی درباره تصمیمات ترامپ گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی گفت: ایران با داشتن ۲۳۸ کشتی بزرگ تجاری ...
تحصیل‌کرده دریانوردی بیکار وجود ندارد معاون‌ دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه تقریباً هیچ لیسانسه دریانوردی بیکاری در کشور ...
وزیر راه و شهر سازی در دهلی نو مطرح کرد: عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی ایران روز پنجشنبه در دهلی ...
معاون وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد: گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز کشتی‌های ایرانی مشمول تحریم‌ها نشده‌اند ...
وزیر راه و شهرسازی خبر داد: گروه امورزیربنایی-رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه کلیات راهنمای سند توسعه مبتنی بر ...
وزیر راه و شهرسازی خبر داد: گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی گفت: بار ۶ کشتی از ۷ کشتی اقیانوس‌پیما که در زمان ...
مدیرعامل شرکت ساخت از افتتاح ۵۳۰ کیلومتر خبر داد گروه امورزیربنایی-مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: امسال ...