اقتصاد و توسعه

اکبر صداقت- پژوهشگر حوزه معدن ویژه نامه بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات- دراین گزارش تحلیلی سعی برآن است نحوه شکل گیری ...
احمد کارخانه-کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خبرنگاری و روزنامه نگاری ویژه نامه بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات- رسانه های در جهان ...
(تریبونی با میلیون­ها مستمع) اسماعیل شایسته-سرممیز و مدرس ارشد در حوزه کیفیت و استانداردهای بین المللی ویژه نامه بیست و سومین دوره ...
از مرگ خاموش رسانه‌ها تا اوج گیری شبکه های اجتماعی حمیدرضا طهماسبی پور-روزنامه نگار و کارشناس ارشد ارتباطات ویژه نامه بیست و ...
شاهین نقاشیان- کارشناس ارشد مبارزه با مفاسد اقتصادی ویژه نامه بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات- قدم زنان در خیابان، نشسته در ...
نقش رسانه در اقتصاد محمدصادق مشایخ-رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجمع امور صنفی تهران ویژه نامه بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات دانشگاه ...
علی شفایی دبیر اجرایی نشست فرصت های اقتصادی وسرمایه گذاری ایران خبرداد:۳۵ میلیارد دلار فرصت سرمایه گذاری خارجی در نشست فرصت‌های اقتصادی ...
  گروه توسعه وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی برایجاد گفتمان مهارت درکشور تاکید کرد . به گزارش جهان اقتصاد از مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی ...
کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه است و با توجه به کثرت نیروی جوان جامعه، یکی از دغدغه‌های اساسی در کشور، ...
خبرگزاری خبرآنلاین نوشت: حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی گفت:« رشد اقتصادی امسال نسبت به ...
حسین سلاح ورزی نائب رییس اتاق بازرگانی ایران بانک جهانی نهادی دارای اعتبار در دنیا به حساب می آید و داوری این ...
رویا ایلکا بخش پنجم و پایانی نشست فقر و فقر زدایی؛ نقد رویکردهای متعارف و اقدامات جاری با هدف ارزیابی رویکردهای نظری ...