اقتصاد بین الملل

ایسنا: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد: آفتی که به محصول موز آسیای جنوب شرقی آسیب زده، به خاورمیانه ...
ايرنا: آمار دولت چين نشان مي دهد واردات نفت اين کشور در ماه مارس گذشته کاهش يافت اما ميزان واردات نفت چين ...