اقتصاد ایران

گروه توسعه: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: به هر ميزان که از دريافت يارانه انصراف داده شود، شيب ...
مهر: وزير تعاون، کار و امور اجتماعي با درخواست از مردم براي انصراف از دريافت يارانه در فازدوم هدفمندي يارانه ها گفت: ...
ايرنا: استاديار دانشگاه و عضو هئيت علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با اشاره به تاثيرات مثبت سرمايه گذاري حاصل از ...
ايرنا: معاون اول رئيس جمهور گفت: مردم مطمئن باشند تصميم گيري دولت به گونه اي است که نيازمندان به يارانه از دريافت ...
ايرنا: سخنگوي سازمان هدفمندسازي يارانه ها با تشريح فرمول محاسبه متوسط درآمد خانوار، گفت: روستاييان و عشاير پس از رويت معرفي نامه ...
گروه توسعه: سازمان هدفمندي يارانه ها در اطلاعيه جديدي اعلام کرد: آن دسته از آحاد جامعه که توان امرار معاش خانوار خود ...
مهر: آخرين يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني مرحله اول اجراي هدفمندي يارانه ها جمعه به حساب سرپرستان خانوار واريز و ...
  گروه توسعه: صندوق بين المللي پول در آخرين اظهار نظر خود، با بي پروايي بيشتر و  احتياط و محافظه کاري کمتر، ...
  گروه توسعه: هيأت رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اهواز در آخرين جلسه کاري خود در سال 92، موضوع فراخوان ...
ايسنا: رييس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه دولت بايد در تعيين خانوارهاي مشمول دريافت يارانه نقدي اساس کار را اعتماد ...
ايلنا: طرح مسکن مهر و کسري بودجه ناشي از پرداخت يارانه هاي نقدي دو عامل اصلي و برجسته تورم بوده اند.‏ (بیشتر…)
ايرنا: دوازدهمين جلسه کميته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه با حضور رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و ...