اقتصاد ایران

نماينده مردم استان گلستان با اشاره به اينکه تعاون از ارکان اقتصاد کشور است ، از جهت گيري تعاوني ها به سمت ...
نماينده مردم لنگرود با اشاره به اينکه جدي نبودن دولت و مجلس در خصوص تعاون، صحت ندارد، براصلاح لايحه دولت براي خروج ...
نماينده مردم گيلان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بسته جديد غير تورمي دولت براي خروج از رکود اقتصادي حلال مشکلات ...
نماينده سيستان و بلوچستان در مجلس شوراي اسلامي توجه به اقتصاد مقاومتي را در گرو توجه به توسعه تعاوني ها دانست.‏ (بیشتر…)
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي از اتاق تعاون به عنوان سخنگوي تعاوني ها و مرکزي نام برد که بايد مطالبات ...
نماينده استان کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي عملکرد ضعيف تعاوني ها را از عوامل اصلي بي حمايتي دولت و مجلس از آنها ...
(بیشتر…)
نماينده مردم استان کرمان در مجلس شوراي اسلامي رفع مشکلات بخش تعاون را در گرو آسيب شناسي و علت آنها دانست و ...
نماينده مردم استان کرمان در مجلس شوراي اسلامي از تعاوني ها به عنوان بهترين دستاوردهاي شوراي عالي انقلاب اسلامي در بحث تجارت، ...
نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي علت ناکارآمدي تعاوني ها را نبود برنامه ريزي صحيح و جامع در راستاي حمايت حقوقي ...
نماينده مردم فومن و شفت جايگاه تعاوني ها را در اقتصاد مقاومتي چندان پررنگ ندانست و تقويت تعاوني ها را منوط به ...
در آستانه هفته تعاون ابراهيم نکو عضو کميسيون اقتصادي مجلس تعاوني ها را واقعيتي انکار ناپذير در اقتصاد کشور دانست.‏ (بیشتر…)