اقتصاد ایران

مهر: فرصت نام نويسي متقاضيان جامانده از دريافت يارانه نقدي ساعت 24 شب گذشته يکشنبه به اتمام رسيد و از امروز به ...
‏ ايرنا: مرکز آمار ايران اعلام کرد: شاخص کل قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي در سال 1392 به 180.6 رسيد ...
ايرنا: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهوري گفت: پيش بيني مي کنيم اقتصاد کشور امسال از رکود خارج شده و ...
ايرنا: رييس عالي مجمع واردات کشور و عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران گفت: با توجه به گزارش اخير بانک مرکزي، دولت ...
گروه توسعه: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: به هر ميزان که از دريافت يارانه انصراف داده شود، شيب ...
مهر: وزير تعاون، کار و امور اجتماعي با درخواست از مردم براي انصراف از دريافت يارانه در فازدوم هدفمندي يارانه ها گفت: ...
ايرنا: استاديار دانشگاه و عضو هئيت علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با اشاره به تاثيرات مثبت سرمايه گذاري حاصل از ...
ايرنا: معاون اول رئيس جمهور گفت: مردم مطمئن باشند تصميم گيري دولت به گونه اي است که نيازمندان به يارانه از دريافت ...
ايرنا: سخنگوي سازمان هدفمندسازي يارانه ها با تشريح فرمول محاسبه متوسط درآمد خانوار، گفت: روستاييان و عشاير پس از رويت معرفي نامه ...
گروه توسعه: سازمان هدفمندي يارانه ها در اطلاعيه جديدي اعلام کرد: آن دسته از آحاد جامعه که توان امرار معاش خانوار خود ...
مهر: آخرين يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني مرحله اول اجراي هدفمندي يارانه ها جمعه به حساب سرپرستان خانوار واريز و ...
  گروه توسعه: صندوق بين المللي پول در آخرين اظهار نظر خود، با بي پروايي بيشتر و  احتياط و محافظه کاري کمتر، ...