اقتصاد ایران

ناصر ذاکريماجراي اعطاي بورس بدون رعايت مقررات در چند سال گذشته، که چندي پيش فاش شد، نگراني‌هاي گسترده اي را براي دلسوزان ...
علي شفائيهفتمين دوره فعاليت اتاق هاي بازرگاني در حالي به ماه هاي پاياني نزديک مي شود، که برخي از اعضاي هيات نمايندگان ...
ناصر ذاکریماجرای اعطای بورس بدون رعایت مقررات در چند سال گذشته، که چندی پیش فاش شد، نگرانی‌های گسترده ای را برای دلسوزان ...
ايرنا: رييس سازمان ملي بهره وري ايران گفت: ميزان بهره وري سرمايه در کشور کاهش و بهره وري نيروي کار ارتقا يافته ...
ايرنا: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اقتصاد مقاومتي در شرايط تحريم اقتصادي مي تواند يک فرصت طلايي براي جهش بزرگ اقتصادي ...
ايسنا: نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: نفت سرمايه اي است که به غلط آن را درآمد به ...
حسين راغفر:‏ برخورد قاطع با فساد مهر تاييدي بر سلامت نظام حاکم بر کشور است
ايلنا: يک کارشناس اقتصادي گفت: بايد ابزارهاي نظارتي و کنترلي در درون نظام براي شناسايي و برخورد با مفسدين وجود داشته باشد، ...
گروه توسعه: نشست علمي- تخصصي بازآرايي روابط مالي دولت و شهرداري‌ها در ايران توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران برگزار شد. ...
معاون وزير اقتصاد:‏ سياست‌هاي نظارتي بر بسته خروج از رکود در حال طراحي است
ايلنا: معاون اقتصادي وزير اقتصاد و دارايي در خصوص سياست هاي نظارتي بر اجراي بسته خروج از رکود، گفت: سياست‌هاي نظارتي هنوز ...
ايلنا: رييس مجمع واردات کشور گفت: بسته خروج از رکود کامل نيست و دو بخش مهم گردشگري و معدن در آن مغفول ...
ايلنا: سيد حسن هفده‌تن در نهمين جشنواره تجليل از کارآفرينان بر‌تر مازندران در بابل گفت: کارآفرينان پرچم‌داران ارزشمند کشور و حافظان خون ...
گروه توسعه: معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تاکيد کرد: اگرچه واريز 31 درصد از منابع نفتي به صندوق توسعه ...