اقتصاد ایران

(بیشتر…)
نماينده مردم استان کرمان در مجلس شوراي اسلامي رفع مشکلات بخش تعاون را در گرو آسيب شناسي و علت آنها دانست و ...
نماينده مردم استان کرمان در مجلس شوراي اسلامي از تعاوني ها به عنوان بهترين دستاوردهاي شوراي عالي انقلاب اسلامي در بحث تجارت، ...
نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي علت ناکارآمدي تعاوني ها را نبود برنامه ريزي صحيح و جامع در راستاي حمايت حقوقي ...
نماينده مردم فومن و شفت جايگاه تعاوني ها را در اقتصاد مقاومتي چندان پررنگ ندانست و تقويت تعاوني ها را منوط به ...
در آستانه هفته تعاون ابراهيم نکو عضو کميسيون اقتصادي مجلس تعاوني ها را واقعيتي انکار ناپذير در اقتصاد کشور دانست.‏ (بیشتر…)
رييس فراکسيون تعاون مجلس تعاون را زينت المجالس دانست و تاکيد کرد تعاون با اعداد وارقامي روبرو است که صوري بودنشان را ...
حسين ميرمحمدي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد:  اتاق تعاون در حوزه اقتصاد به ويژه اقتصاد مقاومتي داراي وزن و ...
نماينده استان همدان در مجلس شوراي اسلامي با استناد به آيه شريفه اي از قرآن کريم در خصوص تعاون، تاکيد کرد: رسيدگي ...
نماينده مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: سهام عدالت که در اختيار حدود 43 ميليون نفر قرار گرفته است، در اولويت آزادسازي قرار ...
رئيس هيات مديره اتاق تعاون مرکزي ايران خواستار پيگيري نمايندگان مجلس محترم در ارتباط با حقوق حقه بخش تعاون شد و اظهار ...
گروه امورزيربنايي: ارزش توليدات پتروشيمي از 22 ميليارد دلار امروز به 70 ميليارد دلار در سال 1404افزايش مي يابد که تحقق اين ...