اشتغال

گروه‌بازار نخستین همایش رسمی الکامپ با عنوان همایش آینده اقتصاد فناوری اطلاعات یکم مردادماه در حاشیه نمایشگاه الکامپ بیست و سوم برگزار ...
رویا ایلکا نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در اسفندماه سال ۹۵ نسبت به پایان سال قبل از آن حکایت از آن دارد ...
غلامرضا رحیمی کارشناس مدیریت پروژه در شماره های قبلی این سری یادداشت ها نوشتم که باخصوصی سازی انجام شده، بخش خصوصی صاحب ...
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی خبر حذف حق بیمه کارفرمایی در کلیه کارگاه‌های زیر پنج نفر را تکذیب کرد و ...
یارانه نقدی تیرماه، روز دوشنبه بیست و ششم واریز می شود. به گزارش جهان اقتصاد، یارانه نقدی تیرماه، بیست و ششم به ...
خبرگزاری ایلنا نوشت: تاسیس منطقه آزاد اروند در شهرهای جنگ زده خرمشهر و آبادان در سال ۸۲ به تصویب رسید و نزدیک ...
 سید محمد حسین سیدی  کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران کارآفرینان افرادی ریسک پذیر هستند که کمبود منابع انگیزه ی آنها برای ایجاد ...
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: ۵۷۰ طرح تکمیلی بعد از تولید در قالب تعاونی ها در سال جاری تهیه کرده ایم. به ...
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا نسبت به ایجاد سامانه نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات اشتغال ...
مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی فردا در شهریور ماه ۸۷ ایجاد و از مهر ماه همان سال با اخذ مجوز برگزاری ...
رویا ایلکا  مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی گفت: بدهی دولت به تأمین اجتماعی در سال۸۴، ۴۲۰۰ ...
فرشادبهی نیا کارآفرین امروزه فعالیت‌های پژوهشی دیگر هزینه محسوب نمی‌شود بلکه نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود بطوری که میزان این سرمایه ...