اشتغال

  گروه توسعه پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت به چهار مشکل اصلی بخش‌خصوصی در کشور اشاره کرد؛ ...
 رویا ایلکا بخش دوم اولین نشست از سلسله نشست های بررسی لایحه بودجه سال۱۳۹۷ با موضوع اقتصاد سیاسی ایران در آینه بودجه ...
  گروه توسعه دبیر شورای امنیت کشور آذربایجان خواستار حضور فعالان اقتصادی و صنعتی ایران در کشورش شد و بر لزوم افزایش ...
  رویا ایلکا بخش اول اولین نشست از سلسله نشست های بررسی لایحه بودجه سال۱۳۹۷ با موضوع اقتصاد سیاسی ایران در آینه ...
  انجمن اندیشه وقلم در مناظره ای با حضور دو صاحب نظر اقتصاد اسلامی، دیدگاههای رایج درباره مفهوم اقتصاد اسلامی و عملیاتی ...
در سال ۱۳۹۵ میزان میانگین مستمری بازنشستگی به ترتیب بازنشستگان صندوق فولاد، صندوق بازنشستگی کشور و سازمان تامین اجتماعی به ترتیب ۲۱، ...
  یحیی آل اسحاق، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را نگران‌کننده دانست و گفت: همچنان متر سیاسی، ابزار سنجه اقتصاد ایران است. یحیی ...
  غلامرضا رحیمی مشاور مدیریت در بررسی دلایل ضعف کیفی ساختمان سازی و آسیب های  زلزله های اخیر از مدیرانی گفتم که ...
مریم تیموری بر اساس متن لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، جمع منابع، یک میلیون و ۱۹۴هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۲۴هزار ...
  غلامرضا رحیمی مشاور مدیریت چند شماره اخیر این ستون به احترام جانباختگان و بازماندگان زلزله های اخیر به موضوع ضعف ساختمان ...
رویا ایلکا مخبر با اشاره به اینکه امروز تقاضای مشارکت زیاد است،گفت: اگر بتوانیم اقتصاد را به مردم بدهیم و دولت سیاست‌گذار ...
  غلامرضا رحیمی مشاور مدیریت  در شماره قبلی این ستون به اثر فشار دولتی بر کاهش قیمت و در نتیجه کیفیت ساختمان ...