اشتغال

پیشنهادی برای مقابله با قراردادهای سفید امضاء
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از طرح پیشنهادی به منظور جلوگیری از امضای قراردادهای سفید با کارگران خبر داد. ...