اشتغال

رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به بازار ۱۲۰ میلیونی آفریقای جنوبی و کشورهای همجوار برای تجار و بازرگانان ایرانی، از آمادگی ...
رویا ایلک بخش دوم و پایانی نقش زنان در پیشبرد طرح های توسعه شهری با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان  و میترا عظیمی، ...
  رویا ایلکا بخش چهارم نشست  اقتصاد سیاسی حمایت از تولید ملی با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان در موسسه دین و اقتصاد ...
غلامرضا رحیمی مشاور مدیریت از یادداشت پیش قرار شد که نتایج کوشش خودمان بای دستیابی به یکی دیگر از رویاهای ایرانی را ...
گروه توسعه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در دولت های یازدهم و دوازدهم، صدای کارگران شنیده شد، ...
  رویا ایلکا بخش سوم نشست  اقتصاد سیاسی حمایت از تولید ملی با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان در موسسه دین و اقتصاد ...
 گروه توسعه رئیس مرکز آمار ایران گفت: عملیات میدانی طرح آمارگیری نیروی کار سال ١٣٩٧،‌ا ز ١۵ اردیبهشت ماه شروع و به ...
  رویا ایلکا بخش دوم نشست  اقتصاد سیاسی حمایت از تولید ملی با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان در موسسه دین و اقتصاد ...
مریم محمدعلی، سرپرست روان‌شناسی مؤسسه خیریه محک با بیان آنکه روزانه ۸۰کودک مبتلا به سرطان به همراه خانواده خود به بیمارستان محک، ...
  رویا ایلکا بخش اول نشست  اقتصاد سیاسی حمایت از تولید ملی با حضور فرشاد مومنی اقتصاددان در موسسه دین و اقتصاد ...
  غلامرضا رحیمی مشاور مدیریت در آموزش های مدیریت،گفته می شود که بدون رویا نمیتوان موفق بود.بر این اساس داشتن رویا ،محرک ...
ناصر ذاکری-آقای سعید جلیلی دبیر سابق شورای امنیت ملی که در دوران دولت دهم به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد مسؤول مذاکره با اروپایی‌ها در ...