Author Archives: مهناز اعتدالی

با توجه به شائبه شکل‌گیری «پول‌شویی» در نشر وزارت ارشاد در خرید کتاب نگاه همسانی به ناشران ندارد گروه فرهنگی : پس ...
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران خبر داد شب های تهران در تسخیر "ون کافه ها" (بیشتر…)
در دیدار صالحی با ولینریا مطرح شد: روزنامه ها در خطر کاهش مخاطب و تیراژ هستند (بیشتر…)
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر فضای تولید کشور دکتر مهدی کریمی تفرشی - عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ...
محمد سلطانی فر در بهمن ماه سال گذشته در حالی از افزایش ۲۱ درصدی بودجه حمایتی مطبوعات برای سال ۹۷ حرف می ...
پیام توییتری ظریف در ماراتن دیدارهای برجامی (بیشتر…)
تی جی سی ۲۰۱۸ در ایران (بیشتر…)
سیامک پیربابایی نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی (بیشتر…)
در راستای استراتژی سودای "فرصت دهی" (بیشتر…)