Author Archives: گروه امور زیربنایی

در حاشیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی رخ داد: گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی از انتشار ۱۰۵ میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره ...
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خبر داد: گروه امورزیربنایی-رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت:عرضه میلگرد تولید شده از ...
ارزیابی مصرف انرژی در ساختمان های اداری پایتخت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با همکاری مروجین صرفه جویی، مدیریت مصرف انرژی ...
خبرگزاری ایلنا نوشت: مرتضی بهروزی‌فر، درباره توافق اخیر روسیه و عربستان در بازار نفت اظهار داشت: باید بدانیم که روسیه همیشه فقط ...
وزیر نیرو خبر داد: گروه امورزیربنایی-وزیر نیرو یکی از جهت‌گیری‌های اصلی ایران در حوزه‌ انرژی را ترسیم نقشه‌ راه توسعه صنعت انرژی ...
تلگرام طلایی از سرورهای اصلی تلگرام استفاده می‌کند رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس علت استقبال بالای کاربران ایرانی از تلگرام طلایی ...
در نشست اطلاع‌رسانی و آموزشی هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم مطرح شد: گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: تغییر اقلیم رخ ...
سکونت یک چهارم تهرانی‌ها در بافت فرسوده مرکز آمار ایران از ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی کم دوام و نیمه با دوام ...
خبرگزاری ایلنا نوشت: امید شکری در مورد پروژه تاناپ و افزایش اهمیت آذربایجان در تامین امنیت انرژی اتحادیه اروپا گفت: قرارداد احداث ...
وزیر راه و شهرسازی انتقاد کرد: برخی دستگاه‌ها همچنان اطلاعات‌ را منبع درآمد می دانند گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی گفت: در ...
حضور قطعی ۹۰ شرکت خارجی در بزرگترین گردهمایی ریلی خاورمیانه ۹۰ شرکت خارجی در بزرگترین گردهمایی صنعت حمل و نقل ریلی خاورمیانه ...
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر احیا و بازآفرینی کارشناسانه مناطق دارای بافت فرسوده ...