Author Archives: حامد هدائی

حامد هدائی _روانکاو فروش ایران مدیریت داشبوردی شرکت های بیمه ای حدود صد سال پیش مدیریت به این معنی بود که شما ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران استراتژی هجوم کاذب و محاصر رقیب برای سهم گیری بیشتر از بازار مورخ نظامی، بی . اچ . ...
حامد هدائی_ روانکاو فروش ایران تاثیر شخصیت مصرف کننده در فرآیند تصمیم گیری تمامی  عوامل فردی و روان شناختی که روند تعامل ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران تلاش برای کمک به صنعت بیمه با بومی‌سازی الگوهای کشورهای توسعه‌یافته این روزها شرکت های ارزیابی خسارت بیمه ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران خواستن، توانستن نیست! در جایی که ما زندگی می کنیم اتفاقهایی رخ می دهد که گاهی عقل از ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران استراتژی جدید برای ورود به بازارهای انبوه در صنعت بیمه موفقیت نهایی یک استراتژی پیش گام به ماهیت ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران رسانه ها، مدیران خوش خیال، حماقت بزرگ بزرگ اقتصادی اقتصاددانانی به نام «اولریک مالمندیر» و «جفری تیت»، مدیران ...
  حامد هدائی_روانکاو فروش ایران استراتژی سهم گیری شرکت های کوچک از بازارهای بزرگ وقتی که رقبای با سابقه و قدیمی، تمام ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران آیا این محصول به درد می خورد!؟ شش مرحله تا شکل گیری روال خرید در مصرف کننده وجود ...
 حامد هدائی_روانکاو فروش ایران خاتمه دعوای بیمه گر و بیمه گذار با داوری شرکت های ارزیابی بیمه ممکن است در فرآیند های ...
    حامد هدائی_ روانکاو فروش ایران اگر اجبار را بردارند، هیج کس بیمه نامه نمی خرد آیا فرهنگ سازی از طریق ...
حامد هدائی_روانکاو فروش ایران مشتریان را به خرید بیمه نامه عادت دهید خریداران بیمه نامه ها  نمی توانند چیزی را یاد بگیرد ...