Author Archives: گلناز پرتوی مهر

در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۶۳شرکت در هفته گذشته  مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۲۷۲٫۵۷۲۶هزارتن ...
در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۵٫۱۱ درصدی ،۳٫۳۴دلار کاهش داشت و به قیمت ۶۱ دلار و ۹۹سنت ...
  سهام ۲۸شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد داد و ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۶۰٫۱۷۰سهم این ...
  در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۲٫۱۳ درصدی ،۱٫۴۶دلار کاهش داشت و به قیمت ۶۷ دلار و ...
در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۵۹ صدمدرصدی ،۴۰سنت افزایش داشت و به قیمت ۶۷ دلار و ۸۷سنت ...
در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۱۶۹شرکت در هفته گذشته  مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۱۶۶٫۴۷۹۷هزارتن ...
  سهام ۲۸شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد داد و ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۳۸٫۴۷۱ سهم ...
در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۶۶شرکت در هفته گذشته  مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۲۶۳٫۱۸۶۴هزارتن ...
در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش ۶۱صدم درصدی ،۴۴سنت کاهش داشت و به قیمت ۷۲ دلار و ۶۵سنت ...
نمای عمومی معاملات گروه فرآورده های نفتی
  سهام۸ شرکت گروه فراورده های نفتی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد ۵۴٫۸۰۳سهم ...
در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۵۷شرکت در هفته گذشته  مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۳۳۰٫۸۰۳۱هزارتن ...
در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۵۶صدم درصدی ،۴۱سنت کاهش داشت و به قیمت ۷۲ دلار و ۲۱سنت ...