Author Archives: گلناز پرتوی مهر

  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۶۶شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۲۷۲هزارتن کالا به ...
  در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۱٫۹۰درصدی و ۱٫۴۰ دلارکاهش به قیمت ۷۲٫۲۳دلار رسید همچنین قیمت سبد ...
  سهام ۲۸شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۸۱٫۵۵۹سهم این شرکت ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۶۶شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۳۲۵٫۸۵۸هزارتن کالا به ...
  در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با کاهش ۲۶ صدم درصدی و ۱۹ سنت کاهش به قیمت ۷۳٫۷۰دلار رسید ...
  سهام۵ شرکت گروه فراورده های نفتی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد ۳۳٫۷۶۸سهم ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۶۶شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۳۱۳٫۶۰۶هزارتن کالا به ...
  سهام ۲۸شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۳۷۷٫۶۷۵سهم این شرکت ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۵۸شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۲۷۰٫۹۵هزارتن کالا به ...
در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت برنت با افزایش۲٫۶۱درصدی و ۱٫۸۸ دلار افزایش به قیمت ۷۳٫۸۵دلار رسید همچنین قیمت سبد نفتی ...
  سهام۸ شرکت گروه فراورده های نفتی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد ۳۳٫۲۳۹سهم ...
  در بورس کالای تهران محصولات عرضه شده ۱۵۲شرکت مورد داد و ستد قرار گرفت در این روز بیش از۳۰۸٫۰۱۹هزارتن کالا به ...