Author Archives: گلناز پرتوی مهر

نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت اوپک با افزایش ۱٫۱۹ درصدی و ۷۷ سنت افزایش به قیمت ۶۵٫۲۸دلار رسید. همچنین ...
گروه نفت سهام ۲۷شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۹۴٫۶۶۲سهم این ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت اوپک با کاهش  ۳٫۷۳ درصدی و ۲٫۵۰ دلار کاهش  به قیمت ۶۴٫۵۱دلار رسید. ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت اوپک با افزایش ۱٫۳۵ درصدی و ۹۳ سنت افزایش  به قیمت ۶۶٫۳۵دلار رسید. ...
  سهام ۲۷شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۴۴٫۸۷۱ سهم این ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت اوپک باکاهش ۲٫۵۳  درصدی و۱٫۷۹ کاهش  به قیمت ۶۸٫۸۹دلار رسید. همچنین قیمت سبد ...
گروه نفت سهام ۲۷شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۲۳٫۴۴۴ سهم ...
در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت اوپک با افزایش ۷ صدم  درصدی و۵سنت  افزایش به قیمت ۷۰٫۶۸ دلار رسید. همچنین قیمت ...
  سهام ۲۷شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۲۷٫۷۶۵ سهم این ...
گروه نفت سهام ۲۷شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۴۵٫۷۸۴ سهم ...
  نفت به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصاد کلان جهانی شناخته می شود و با توجه به اهمیت و کاربردهای متفاوت ...
گروه نفت در آخرین معاملات بازارهای جهانی قیمت نفت اوپک با افزایش ۷ صدم  درصدی و۵ سنت  کاهش  به قیمت ۷۰٫۶۸ دلار ...