Author Archives: امیررضا اعطاسی

مهندس امیررضا اعطاسی کانال مهمترین، ساده ترین و بهترین ابزار تحلیل تکنیکال می باشد علت این امر علاقمندی قیمت ها برای حرکت ...
بررسی وضعیت شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس در قالب گروه های مختلف، میتواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه گذاران ...
بررسی وضعیت شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس در قالب گروه های مختلف، میتواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه گذاران ...
چند هفته مانده به تایید برجام بازار بورس با افزایش حجم معاملات و اتمام موج ترکیبی اصلاحی خود، روند جدیدی را آغاز ...
بررسی وضعیت شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس در قالب گروه های مختلف، میتواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه گذاران ...
قطار برجام به ایستگاه آخر خود رسیده‌است و شفاف‌سازی و اعتمادسازی گروه پنج به اضافه یک و ایران نتایج مثبت خود را ...
بررسی وضعیت شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس در قالب گروه های مختلف، میتواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه گذاران ...
بازار بورس تهران از سه شنبه هفته گذشته و با اخبار خوش هسته ای یک روند مثبت را تجربه میکند. این روند ...
بررسی وضعیت شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس در قالب گروه های مختلف، میتواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه گذاران ...
مهندس امیررضا اعطاسی یکی از مهمترین مناقشات مرسوم بین تحلیلگران تکنیکالی، تحلیل تکنیکال با نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده است. بسیاری ...
مهندس امیررضا اعطاسی یکی از شیوه های تحلیل بازار که پیش نیاز انتخاب شیوه های معاملاتی خواهد بود تحلیل تکنیکال است. نگرش ...