Author Archives: مرتضی ابراهیمی

شناسایی ارزش ویژه منفی شرکت ها توسط حساب جاری سهام داران
مرتضی ابراهیمی سعید گل محمدی گفت: حساب جاری شرکاء به‌گونه‌ای تبدیل به یک حساب اصلی و کلیدی شده گویی که در نبود ...
مرتضی ابراهیمی صدور حکم ورشکستگی، آغازی برای اقامه دعاوی متعدد است علاوه بر آن تبعات ورشکستگی شرکت ها زیان‌ های گسترده اجتماعی، ...
مرتضی ابراهیمی موضوع حذف ۴ صفر از  واحد پول ملی در سالهای گذشته هر از گاهی مطرح شده و پس از مدتی ...
مرتضی ابراهیمی تا حدود یک ماه دیگر قانون حاکمیت شرکتی در نماد های بورسی طبق قانون اجرایی می شد، در قاون حاکمیت ...
مرتضی ابراهیمی چند عامل بر شرکت های پتروشیمی تاثیر دارد که مهترین آن نرخ ارز است و پس از آن نرخ خوراک ...
مهرداد حاجی زاده فلاح، پژوهشگر اقتصادی فارغ از آنچه که این روزها در خصوص تحریم اقتصادی، اثرات آن، تهدیدات پیرامونی، افراد و ...
رضا توسلی، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران، با توجه به اهمیت موضوع توضیح حاکمیت شرکتی عبارت از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار ...
مرتضی ابراهیمی در روز شنبه هفته آینده تعداد ۳۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی نوری به عنوان پانصد ...
مرتضی ابراهیمی در عرضه ۲۰ درصد از سهام شرکت دارویی ره آورد تامین، ۴۳۵ هزار و ۲۲۹ نفر تامین مشارکت کردند که ...
مرتضی ابراهیمی روز گذشته محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل فروش تعهدی و ...
مرتضی ابراهیمی روز گذشته بورس تهران در سال ۹۸ شاهد سومین عرضه اولیه بود، و به این ترتیب تعداد شرکت های فعال ...
مرتضی ابراهیمی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در همایش تامین مالی در بازار سرمایه عنوان کرد: به گزارش جهان اقتصاد، مدیرعامل بورس ...