Author Archives: مرتضی ابراهیمی

مرتضی ابراهیمی - یک هفته ای است که شاهد رشد قیمت کامودیتی ها هستیم به عنوان نمونه در روز گذشته مس ، ...
مرتضی ابراهیمی بورس تهران در ادامه رشد روزهای اخیر، روز سه شنبه نیز با رشد ۲۴۷ واحدی شاخص کل به کار خود ...
مرتضی ابراهیمی -  در جلسه هیات دولت لایحه پولی و بانکی که در کمیسیون اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته بود، در قالب ...
مرتضی ابراهیمی - در داد و ستدهای اولین روز مرداد ماه سرمایه گذاران بورسی شاهد رشد شاخص کل بودند. به گزارش جهان ...
  مرتضی ابراهیمی - معاون شرکت بورس اوراق بهادار تهران معتقد است که برای توسعه بازار بدهی باید نرخ اوراق جذاب‌تر شود ...
مرتضی ابراهیمی - در پی عدم عرضه اولیه ۵ درصد سهام به پرداخت در زمان معاملات (تا ساعت ۱۲:۳۰)، بورس تهران با ...
مرتضی ابراهیمی - عزم آن را داریم تا سال ۱۴۰۰ درآمد پتروشیمی جم را به ۲برابر افزایش دهیم و با برنامه ریزی ...
مرتضی ابراهیمی- مالیات از دیرباز یکی از منابع مهم تامین اعتبار برای دولتها بوده است و میتوان گفت تمامی دولتها در زمانهای ...
مرتضی ابراهیمی - از اوایل خرداد ماه بازار روند نزولی را طی کرده است اما از اویل هفته گذشته شاهد رشد شاخص ...
مرتضی ابراهیمی - بازار سهام در هفته معاملاتی که گذشت شاهد برخورد به کف حمایتی و بازگشت قیمت‌ها بود که تلفیق این ...
مرتضی ابراهیمی - روز چهار شنبه نیز مانند تمام روز های این هفته بازار سهام سبز پوش بود به طوری که روز ...
مرتضی ابراهیمی - دکتر حسن روحانی رییس جمهوری گفت: در سخت ترین شرایط اقتصادی، دولت ایران به ملت عراق کمک کرد. برخی ...