Author Archives: مدیر سایت

آرشیو اسفند ۱۳۹۷
(بیشتر…)
آرشیو بهمن ۱۳۹۷
(بیشتر…)
آرشیو دی ۱۳۹۷
(بیشتر…)
آرشیو آذر ۱۳۹۷
(بیشتر…)
آرشیو آبان ۱۳۹۷
(بیشتر…)
آرشیو مهر ۱۳۹۷
(بیشتر…)
آرشیو شهریور ۱۳۹۷
(بیشتر…)
آرشیو مرداد ۱۳۹۷
(بیشتر…)
آرشیو تیر ۱۳۹۷
(بیشتر…)
آرشیو خرداد ۱۳۹۷
(بیشتر…)
آرشیو اردیبهشت ۱۳۹۷
(بیشتر…)
دوره پنجم شورای شهر تهران، تا این لحظه و قبل از استعفاء دکتر نجفی، از موفق‌ترین دوره‌ها است. انتخاب شهرداری تحولگرا و ...