۱۳۹۷/۰۹/۲۱

نشست خبری ارتقائ ایمنی و مهار مصرف

با شروع فصل سرما، تعداد حوادثی که مرتبط با استفاده از وسایل گرمایشی در اماکن مختلف است، افزایش می‌یابد. اینگونه حوادث همه ساله به خصوص در فصل سرما جان تعدادی از شهروندان را می‌گیرد و خسارت‌هایی به اموال آنان وارد می‌کند.

نظرات شما

×

Comments are closed.