۱۳ ماه تا انتخابات نهم اتاق‌های بازرگانی؛رفت و آمد انتخاباتی یا جریان غیرشفاف اطلاع‌رسانی

۱۳۹۶/۱۱/۱۳

 علی شفائی

در حالی که بیش از ۱۳ ماه تا برگزاری نهمین دوره انتخابات هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی باقی مانده، فعالیت‌های انتخاباتی برخی افراد و گروه‌ها وارد مراحل جدی‌تری شده‌است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، هرچه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش می‌یابد و از سویی جایگاه تشکل‌های بخش خصوصی بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد، جایگاه تشکل‌ها بیش از پیش حساس می‌شود.

در شرایطی که از هر سه تشکل‌ عالی فعال در حوزه اقتصاد غیردولتی یعنی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف انتظار می‌رفت تا نقشی اثرگذار در اقتصاد کشور برعهده بگیرند، متأسفانه حاشیه‌هایی که دو اتاق تعاون و اصناف را درگیر کرده‌، موجب شده تا اتاق بازرگانی به عنوان تنها بازیگر نقش اول در اقتصاد غیردولتی نقش آفرینی کند.

این روند موجب شده تا حضور در هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور بالاخص اتاق پایتخت و در مرتبه‌ای بالاتر هیأت رئیسه اتاق‌ها و در نهایت داشتن کرسی در اتاق بازرگانی ایران مورد توجه افراد و گروه‌های مختلف قرارگیرد.

اگرچه فاصله ۱۳ ماهه تا برگزاری نهمین دوره انتخابات، فاصله بعیدی است، برای آغاز فعالیت‌های انتخاباتی، اما بسیاری از فعالان بخش خصوصی از چندی پیش فعالیت خود را آغاز کرده و برخی در رفت‌ و آمدهای مکرر به رسانه‌هایی خاص وارد فاز اجرایی شده‌اند.

اگرچه این رفتار نشانه‌‌ای مبارک از توجه به جایگاه رسانه‌ها و پذیرش اثرگذاری ایشان در اذهان عمومی است، اما در مقابل باید نگران برخی آفت‌هایی که ممکن است به جایگاه رسانه آسیب بزند را نیز باید مد نظر قرار داد.

اگرچه قریب به اکثریت ناظران رفت و آمد برخی چهره‌های شاخص بخش خصوصی از جمله برخی اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و همچنین افرادی که پیش از این در هیأت نمایندگان صاحب کرسی بوده‌اند و در دوره اخیر موفق به حفظ جایگاه خود نشده‌اند، را انتخاباتی می‌دانند،‌ اما برخی حضور مستمر و مداوم این چهره‌ها را تنها محدود به انتخابات ندانسته و نگران برقرای جریان غیرشفاف اطلاع‌رسانی که ممکن است، منتهی به ایجاد رانت برای برخی افراد یا شرکت‌ها شود هستند.

این احتمال زمانی قوت می‌یابد که در برابر رفت و آمد مستمر فعالان بخش خصوصی به رسانه‌ها، برخی افراد دارای مسؤلیت در سازمان‌های دولتی نیز برخی رسانه‌ها را مقصد سفرهای روزانه خود قرار داده‌اند.

نظرات شما

×

Comments are closed.