گشت و گذار با بچه های تهران

عضو شورای اسلامی شهر تهران روز جمعه برنامه خود را به حوزه کودکان و نوجوانان اختصاص داد و با حضور در برخی مراکز مربوط به این حوزه، در جریان روند کار آنها قرار گرفت.

بازدید از تنها مرکز هوشمند کودکان و نوجوانان نابینا و کم‌بینا در تهران

-دیدار صمیمی مسجد جامعی و هنرمندان حوزه کودک و نوجوان

 

نظرات شما

×

Comments are closed.