گزارش جهان اقتصاد از نشست ارزیابی طرح تحول سلامت و بررسی آثار و پیامد های جداسازی منابع درمان در سازمان تامین اجتماعی؛ادامه طرح تحول نظام سلامت پیامد سنگین اقتصادی و اجتماعی دارد

 

رویا ایلکا

بخش سوم و پایانی

نشست ارزیابی طرح تحول سلامت و بررسی آثار و پیامد های جداسازی منابع درمان در سازمان تامین اجتماعی با حضور فرشاد مومنی، محسن ایزدخواه وکامبیز لعل در موسسه دین و اقتصاد، برگزار شد.

در بخش سوم گزارش این نشست خواندیم که نشست محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه وی ادامه داد: اگر طرح های بیمه ای نتواند به اهداف خودش برسد، می تواند بحران های سیاسی ایجاد کنند. نمونه بارز این مورد تجمع بازنشستگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس و شورای نگهبان بود، آنها نگران این بودند که به منابع تامین اجتماعی دست اندازی شود.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، درادامه این نشست کامبیز لعل، کارشناس ارشد رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه هیچ طرح و سندی برای اجرای طرح تحول سلامت ارائه نشده است، گفت: تنها سندی که می توان به آن استناد کرد، صحبت های وزیر بهداشت و درمان است.

وی در ادامه به تشریح اهداف طرح تحول نظام سلامت پرداخت و گفت: از جمله اهدافی که از گزارش ها و سخنرانی های مسئولان بهداشت و درمان کشور می توان برداشت کرد، عبارتند از افزایش پاسخگویی نظام سلامت ،کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم، کاهش درصد خانوارهایی که به‌خاطردریافت خدمات سلامت دچار هزینه کمرشکن شده‌اند، افزایش افراد و خانوارهای تحت پوشش بیمه ، بهبود پیامدهای بیماران اورژانسی و افزایش زایمان طبیعی است.

کارشناس ارشد رفاه و تامین اجتماعی در ادامه به بسته های طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: متولی بخش سلامت کشور با اجرایی کردن بسته های مانند،کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی، حضور پزشکان متخصص در بیمارستان‌های دولتی، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های دولتی ، برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج و راه اندازی اورژانس هوایی، به اهداف طرح تحول سلامت دست یابد.

وی در ادامه به بررسی الزامات تحقق اهداف طرح تحول سلامت از جنبه‌های اقتصادی پرداخت و گفت:گسترش پوشش بیمه ،تغییر رفتار و فرهنگ،مدیریت و کنترل عرضه،کاهش قیمت خدمات ، ارائه بسته های تشویقی برای جهت‌دهی تقاضا، ارائه بسته های انگیزشی برای مدیریت عرضه، بهبود دسترسی مردم به خدمات، بهبود کمیت و کیفیت بسته خدمات ، افزایش اعتبارات دولت و افزایش حمایت مالی بخش عمومی و بیمه‌ها، از الزامات تحقق اهداف طرح تحول سلامت از جنبه‌های اقتصادی است.

کامبیز لعل به پیش بینی پیامد های احتمالی راهکارها و الزامات طرح تحول سلامت پرداخت و گفت: مجموعه این الزامات به ما نشان می دهد که با افزایش عرضه خدمات و افزایش تقاضای روبرو هستیم و خروجی این عامل را می توان در افزایش هزینه‌های دولت و افزایش هزینه‌های بخش عمومی دید.

وی در ادامه به بررسی نرخ رشد هزینه‌ها، حاصل از اجرای طرح تحول سلامت پرداخت و گفت: نرخ رشد هزینه‌های در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش داشته است. بصورتی که هزینه های دولت طی دو سال۷۸٫۷ درصد، هزینه خدمات درمانی ۱۶۹٫۵ درصد و هزینه تامین اجتماعی ۱۱۶٫۷ درصد افزایش داشته است. دولت طرح تحول سلامت را در سطح ملی اجرا می کند و نسبت به آن وظیفه دارد، ولی در تامین مالی بیمه ها مشارکت کمتری داشته و بار اصلی را روی دوش بیمه ها انداخته است.

لعل به دستاورد های طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و گفت: بعد از تمامی بحرانها و افزایش قیمت ها که در اجرای طرح تحول سلامت ایجاد شد، دولت نتوانست این طرح را تامین مالی کند. طرحی که دولت خودش پیاده کرده، ولی برای جبران بحران های این طرح به فکر دست‌اندازی به منابع درمان بیمه‌های پایه افتاده است.

وی ادامه داد:یکی دیگر از این پیامد ها، افزایش هزینه‌های درمان بیمه‌های پایه بدون توجه به درآمدهای آنها و کسری بودجه سازمان‌های بیمه‌گر پایه است.

وی به جنبه های اقتصاد سیاسی طرح تحول نظام سلامت پرداخت و گفت: وزیر محترم بهداشت و درمان طرح تحول سلامت (که یک امر رفاهی و ضروری است) را به یک امر سیاسی تبدیل کرده است. ایشان برنامه غیرمصوب و غیر کارشناسی شده وزارتخانه خود را به هویت دولت تبدیل کرده و باعث ایجاد تقابل میان منتقدان طرح تحول سلامت با دولت شده است. در این بین بیمه ها در مقابل زیاده‌خواهی‌های وزارت بهداشت تنها ماندند و در این شرایطی بیمه ها هیچ حمایتی نشدند.

وی در پایان افزود: ادامه طرح تحول نظام سلامت پیامد سنگین اقتصادی، اجتماعی دارد و بازگشت از آن پیامد سنگین سیاسی دارد چون این طرح یکی از شعار های و افتخارات دولت بوده و دولت را در ادامه این طرح، بلاتکلیف ماندن است.

نظرات شما

×

Comments are closed.